Register

User Registration
---

---
A+ A A-

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht is een breed rechtsgebied. Wij staan ondernemers als bedrijfsjuristen bij, met degelijke financiële kennis en ervaring. In het bijzonder heeft Haverkate Juristen veel ervaring in huis op het gebied van koop en verkoop van ondernemingen. Wij begeleiden kopers en verkopers van A tot Z in deze projecten. Gedacht moet worden aan het gehele traject van het onderhandelen tot aan het opstellen van de definitieve overeenkomst waarmee de aandelen, of activa en passiva worden overgedragen.

Verder adviseren wij over rechtsvormen, conflicten tussen aandeelhouders, bestuurders en/of commissarissen. Contractenrecht speelt in onze praktijk een belangrijke rol. Gedacht moet worden aan huurrecht, aansprakelijkheidskwesties, algemene voorwaarden en grotere incassotrajecten waarbij de debiteur zich op het standpunt stelt dat er wanprestatie is gepleegd.

Tot slot, het managen van de juridische risico’s van ondernemers en instellingen als leveranciers van producten en diensten is in de huidige marktomstandigheden belangrijker dan ooit. U wilt betaald krijgen. Dat vergt meer dan standaard overeenkomsten, namelijk maatwerk met zoveel als mogelijk juridische zekerheden.

Webdesign by Visual Impression