Register

User Registration
---

---
A+ A A-

Kosten

Haverkate Juristen streeft helder en transparant declareren na. Wij maken financiële afspraken op maat en leggen alles van tevoren samen vast. Niet bij alle zaken en cliënten past declareren per uur. Het belang, het resultaat van een zaak of project en de toegevoegde waarde van Haverkate Juristen moeten in balans zijn. Er kan in overleg op de volgende wijzen gedeclareerd worden:

Per uur gespecificeerd
Het uurtarief is € 150,= excl. btw. Wij brengen geen kantoorkosten in rekening.

Fixed fee
Een vast tarief of maximumprijs voor een zaak, procedure of project.

Success rated fee
Er wordt een lager uurtarief dan € 150,= excl. btw overeengekomen dat afhankelijk van een van tevoren af te spreken resultaat wordt verhoogd bij een succesvolle afronding van de zaak, procedure of het project.

No cure no pay
Er wordt een van tevoren af te spreken percentage in rekening gebracht van de uiteindelijk toegekende (schade)vergoeding. Er wordt alleen bij een succesvolle afronding van een zaak of procedure honorarium in rekening gebracht.

Dag(deel)tarief
Met ondernemers of instellingen wordt afhankelijk van de frequentie een korting overeengekomen op het uurtarief.

Het abonnement van Haverkate Juristen
Daarover leest u meer op de abonnementen pagina van de website.

Declareren is maatwerk. Een combinatie van de wijzen van declareren is mogelijk. Bij iedere intake zal door Haverkate Juristen samen met de cliënt gezocht worden naar de voor iedereen meest comfortabele wijze van declareren.

Webdesign by Visual Impression