Register

User Registration
---

---
A+ A A-

Arbeidsrecht

Haverkate Juristen is actief op het gehele terrein van het arbeidsrecht. Wij houden ons ondermeer bezig met het adviseren, begeleiden van en procederen voor werkgevers, werknemers, statutair bestuurders en ondernemingsraden. Onze dienstverlening betreft niet alleen de arbeidsovereenkomst, maar ook de overeenkomst van opdracht, ZZP-ers, agentuur, en alle denkbare flexibele arbeidsrelaties.

Wij hebben veel ervaring met reorganisaties, collectief- en individueel ontslag, cao, arbeidsvoorwaarden, medezeggenschap, loonvorderingen, ziekte en arbeidsongeschiktheid, concurrentie- en relatiebedingen, managementovereenkomsten, personeelsregelingen en overgang van onderneming.

Een niet onbelangrijk deel van onze dienstverlening betreft het ambtenarenrecht en onderwijzend personeel. Het onderwijs als “branche” kennen wij goed omdat we er in werkzaam zijn, wat een “pre” is bij onze juridische dienstverlening.

Webdesign by Visual Impression